Свідотство на занак для товарів і послуг № 158600 видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг",  зареєстровано в Державному реєстрі свідотств України на знак для товарів і послуг 10 липня 2012р.
 


Copyright © 2022 "SPACEO"